Dostačující ozřejmění základů islámské jurisprudence

Traktát slavného andaluského učence Ibn Hazma o základech a metodologii islámské právní vědy (usúl fikh). Hovoří o podstatě zdrojů šarí’y a rozpracovává konsensus i přímé a nepřímé textuální důkazy. Dílo je doplněno o úvod a komentář.