Džinové, lidé a exorcizmus v islámu a žité religiozitě muslimů, aneb džin přání neplní …

Prezentace k přednášce v rámci kurzu Démonické bytosti v náboženstvích světa pojednává o místě a úloze džinů v islámské věrouce a praxi z úhlu pohledu interakce mezi džiny a lidmi, odrážející se ve fenoménech posednutí a magie. Navíc se také zaměřuje na kontrast mezi doktrinální islámskou představou o džinech, posednutí a magii na straně jedné a představou o stejných jevech, kterou mívají běžní muslimové, kteří v islámských naukách zběhlí nejsou, ale přesto se setkávají s nevysvětlitelnými jevy, vymykajícími se běžné smyslové skutečnosti. Nastíněna a vysvětlena jako chybná je také populární představa Západu o džinech, vzniklá pod dojmy z příběhů Tisíce a jedné noci. Tematika je uchopena holisticky a multidisciplinárně, včetně moderních přístupů a na praktických svědectvích ukazuje, že otázka džinů a paranormálna patří i dnes k těm nejživějším.