Falešné fetwy jako podoba anti-islámu a limity konceptu islamofobie – článek

Článek, který je základem z něhož vychází prezentace k příspěvku o falešných fetwách v rámci každoroční plzeňské konference Orientalia antiqua nova. Zaměřuje se na problematiku internetových fám a falešných zpráv pojednávajících o fetwách, které nikdy nevznikly a nikdy je nikdo nevydal. Takové fetwy hovoří o plochosti země, povolují skupinová znásilnění a zakazují ženám pojídat banány, aby v nich nevzbuzovaly sexuální tužby. Text hovoří i o tom, jak podobné fámy přispívají do negativistického narativu o islámu a muslimech, označovaného některými jako anti-islám. V neposlední řadě předkládá kritiku soudobého užití pojmu islamofobie jako překonaného, zjednodušujícího či analyticky a sémanticky nevyhovujícího.