Fetwy šejcha Muhammeda Násiruddín al-Albáního

Kniha představuje ucelenou sbírku odpovědí jednoho z největších světových  islámských učenců v hadísech ve 20. století, který pocházel z našeho kontinentu.