Hasan al-Basrí: Šum slyším, přátele nevidím

Překlad jednoho z nejstarších děl o zuhdu (islámské “askezi”, střídmosti a skromnosti) od významného učence 2. generace muslimů, tj. přímých následovníků druhů Proroka, mír a požehnání s ním, Hasana z Basry.