Islám Muhammedovy صلى الله عليه و سلم doby dnes

Logo XXL

OTÁZKA: Myslíte si, že je dnes možné aplikovat islám Muhammadovy doby, tak jak se k němu dnes obrací některé skupiny?
ODPOVĚĎ:
Určitě to možné je.

OTÁZKA: Myslíte si, že je dnes možné aplikovat islám Muhammadovy doby, tak jak se k němu dnes obrací některé skupiny?
ODPOVĚĎ:
Určitě to možné je.
Vyžaduje to jen obrovskou dávku moudrosti, trpělivosti a chápání potřeb a priorit. Žijeme možná v hektičtější, zamotanější, složitější a více pokrytecké době, ale jsme lidmi se stejnou rozumovou výbavou a stejnými emocemi jako tehdy. Máme mezi sebou muže, ženy, rodiče, děti, nadřízené, podřízené, prodávající, kupující, vojáky, civilisty, chudé, bohaté, nevzdělané i učené zrovna tak jako v 7. století, možná jen v jiném poměru.
Návrat k praktikování islámu Muhammedovy صلى الله عليه و سلم doby, neznamená jízdu na velbloudech a boj šavlemi. Posel Boží  صلى الله عليه و سلم  nehovoří o koních, povozech a domcích z hlíny, hovoří o vztahu k Bohu, k sobě samému, ke svému bližnímu – jinému člověku, nebo celé společnosti, či společností navzájem a dokonce i o vztahu ke zvířatům a přírodě.
Toto jsou konstanty sfér lidského života, které se s dobou nemění. Pokud v nich aplikujeme řešení islámu Prorokovy صلى الله عليه و سلم doby, budeme žít žitý islám Prorokovy doby a nic na tom nezmění skutečnost, že se budeme vozit v autě a řešit otázku, jaké stanovisko má islámská právní věda zaujmout k terapeutickému klonování a k modlitbě kosmonauta na oběžné dráze.
A Alláh ví nejlépe.