Islámem zakázané způsoby obchodování

Islámské obchodní právo nebývá často skloňováno, byť se jedná o velmi perspektivní a rozvíjející se oblast praktického a každodenního náboženského života, přinášející inspirativní náhledy i nemuslimům, zejména v době globálně provázané světové ekonomiky a nadnárodních transakcí, probíhajících mnohdy nepříliš solidními způsoby. Které způsoby obchodování islám považuje za podvodné, lichvářské, manipulativní a nečestné a proto je jako takové svým vyznavačům zakazuje? Co je důvodem těchto zákazů a jakými argumenty jsou podepřeny? Na tyto otázky zodpovídá výše uvedené stručné pojednání o islámské etice obchodování a podnikání, které je záznamem přednášky předního současného muslimského učence šejcha Sáliha ibn Fewzána al-Fewzána.