Jak a proč přišla vojska islámu

Logo XXL

 Chvála Alláhu, který nám dal uvidět a poznat světlo islámu, požehnání a mír Poslu jeho, který vychoval nejlepší generaci lidstva, se kterou je Alláh spokojen.
Sahábové, nechť je s nimi Alláh spokojen, říkávali:

 Chvála Alláhu, který nám dal uvidět a poznat světlo islámu, požehnání a mír Poslu jeho, který vychoval nejlepší generaci lidstva, se kterou je Alláh spokojen.
Sahábové, nechť je s nimi Alláh spokojen, říkávali:
Alláh nás poslal kvůli vyvedení celého lidstva od uctívání a službě lidem k uctívání a službě Alláhu Jedinému. Vyslal nás, abychom lidstvo vyvedli z tísně tohoto světa, do jeho širosti. A vyslal nás, abychom lidstvo vyvedli z křivdy modloslužebnických věr ku spravedlivosti islámu.
Když chalífa Omar ibnu l-Chattáb, Alláh s ním budiž spokojen, poslal svého vojevůdce Sa’da ibn Abí Wekkáse, nechť je s ním Alláh spokojen, jako velitele svého vojska, napsal mu:
Přikazuji ti, jakož i vojákům, kteří jdou s tebou, abyste byli bohabojní, v jakékoli se již situaci budete nacházet, neboť takwá – bohabojnost, je to nejlepší, co si můžete připravit proti nepříteli. Takwá je nejlepší válečnou zbraní.
Nařizuji ti, jakož i těm ostatním, kteří jsou s tebou, abyste se více nežli nepřítele na linii báli svých vlastních hříchů, protože hříchy jsou pro vojáky nebezpečnější, nežli jejich nepřítel. A pokud nám nebude pomoženo proti nim v odměnu za naši pokornost a naše dobré činy, vězte, že je neporazíme svou silou …