Jak využít letního volna

Logo XXL

 OTÁZKA: Můžete nám poradit, jak by měl člověk strávit své letní prázdniny, či dovolenou? Co byste doporučil?

 OTÁZKA: Můžete nám poradit, jak by měl člověk strávit své letní prázdniny, či dovolenou? Co byste doporučil?

 
ODPOVĚĎ:
Radím svým bratřímm, aby ve volných letních dnech svůj čas trávili těmi aktivitami, které těší Alláha Vznešeného, zejména pak:
–          Aby se učili Korán zpaměti
–          Více recitovali Korán
–          Navštívili islámské knihovny[1], aby prohloubili svou znalost
–          Využili množství přednášek, seminářů a konferencí
–          Pomáhali jedni druhým ke zbožnosti a spravedlivým činům
–          Přikazovali dobré a zakazovali zavrženíhodné sobě navzájem a aby vytrvali na realizaci tohoto v praxi.
 
Existují mnohé další podoby dobra, např. aby navzájem jedni druhé v různých krajích navštěvovali. Toto je vskutku nejvhodnější čas, kdy toto dobrodiní využít.
 
Tím nejdůležitějším, na co se člověk může v tyto dny zaměřit, je Korán. Člověk by jej měl recitovat, měl by jej o to více recitovat a zamýšlet se nad tím, co čte.
Člověk by také měl trávit čas nad užitečnými knihami, např. Kitábu t-tewhíd, Bulúghu l-marám, ‘Umdetu l-ahkám, al-‘Akídetu l-wasatíjja či 40 hadísů imáma an-Newewího včetně dodatkuu od háfize Ibn Redžeba,[2] se kterým dílo tvoří 50 stručných hadísů ze slov Božího Posla صلى الله عليه و سلم. Je doporučeno, aby se tyto hadísy člověk naučil nazpaměť a znal k nim i vysvětlení od Ibn Redžeba.[3]
 
Dalším, co lze během volných letních dní udělat, je navštívit učence a dotazovat se je na otázky, které jsou pro hledače znalosti matoucí.[4]
 
Odpovídal: šejch Abdul’azíz ibn Báz www.alhujjahpublication.org

Zdroj:http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=207[1] V naší zemi neexistují specializované islámské knihovny. Proto doporučujeme návštěvu některého z islámských center, kde jsou tyto publikace k mání alespoň pro studium uvnitř mešity. – pozn. překladu.
[2] Pokud z nějakého důvodu nejste schopni si tyto hadísy zapamatovat doslova, potom učenci radí číst tuto nevelkou knihu stále dokola, dokud nebudete mít plně v paměti, co se v hadísu chce říci. Také by člověk měl prosit Alláha o zlepšení své paměti, jak podle podání al-Buchárího činil Boží Posel صلى الله عليه و سلم v případě Abú Hurejry. – pozn. překladu.
[3] Ibn Redžebův komentář k 40 hadísům an-Newewího se jmenuje Džámi’u l-‘ulúmi we l-hikám. Existují i moderní vysvětlení od šejchů Ibn ‘Usejmína a Abdulmuhsina ‘Abbáda. – pozn. překladu.
[4] I když v naší zemi neexistují skuteční islámští učenci, člověk může navázat kontakt s těmi zahraničními, třeba přes internet, nebo osobní návštěvou v okolních zemích se silnějšími muslimskými komunitami. – pozn. překladu.