Jak vzpomínat Alláha po vykonané modlitbě?

brown and green tower under white sky

OTÁZKA: Jak vzpomínat Alláha po vykonané modlitbě? Kolikrát se mají fráze zikru opakovat?

ODPOVĚĎ:

Vzpomínání Alláha se provádí opakovaním následujících vět či frází:

  1. سبحان الله subhán Alláh, tj. sláva Bohu, tzn. čistý je On od nedokonalosti;
  2. الحمد لله al-hamdu li-lláh, tj. všechna chvála patří Bohu;
  3. الله أكبر Alláhu akbar, tj. Bůh je největší, tzn. větší než cokoli mimo Něho.
  4. ﻻ إله إﻻ الله lá iláhe ille-lláh, tj. není božstva kromě Boha, tzn. nic nemá právo na uctívání, kromě Něho.
  5. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير lá iláhe ille-lláhu wahdehu lá šeríke lehu, lehu l-mulku we-lehu l-hamdu we-huwe ‘alá kulli šej´in kadír, tj. není božstva kromě Boha, Jediného, který nemá společníka (tzn. spolupodílníka na božství), jeho jest kralování i chvála a On je nad každou věcí Mocný.

Mnoho z nás si není vědomo, že existuje vícero různých možných způsobů, jak po skončení modlitby Alláha vzpomínat. Všechny jsou správné a autenticky doložené.

Prvním způsobem je desetkrát pronést subhán Alláh, potom desetkrát pronést al-hamdu lilláh a nakonec desetkrát pronést Alláhu akbar.

Druhým způsobem je recitovat subhán Alláh třicet třikrát, pak třicet třikrát pronést al-hamdu li-lláh a nakonec třicet čtyřikrát zopakovat Alláhu akbar. Tím dosáhneme stovky celkem.

Třetí způsob je totožný s druhým, jen s tím rozdílem, že namísto posledního čtyřiatřicátého Alláhu akbar dodáme větu lá iláhe ille-lláhu wahdehu lá šeríke lehu, lehu l-mulku we-lehu l-hamdu we-huwe ‘alá kulli šej´in kadír. Tuto proneseme jen jednou a tím dosáhneme sta.

Čtvrtým typem je dvacet pětkrát opakovat subhán Alláh, dvacet pětkrát al-hamdu li-lláh, dvacet pětkrát lá iláhe ille-lláh a nakonec pronést dvacet pětkrát i Alláhu akbar, čímž se opět dospěje do stovky.

 

Odpovídal: šejch Muhammed Sálih al-‘Usejmín

Zdroj: Fetáwá Núru ‘ale d-derb, 4/533, redakčně upraveno.

Přeložil: Alí Větrovec

Poznámka: Učenci doporučují způsoby zikru obměňovat, aby člověku nepřešly v rutinní činnost a nevytratil se z nich aspekt koncentrace a pohrouženosti při uctívání.