K teorii masového islámu: přístupy ke zkoumání globalizované religiozity

Kam se poděly rozmanité lokální podoby kdysi široce zažívaného tzv. lidového islámu? Jak se odráží globalizace, urbanizace, digitální revoluce a sociální sítě na náboženském prožívání dnešních muslimů, zejména jejich mladší generace ve městech? Co tyto lidi zajímá a co naopak nezajímá na jejich vlastním náboženství? Jak se na nich projevují postmoderní fenomény individualizace a identitarizace duchovního života? A jak na to reagují islámští učenci? Prezentace k příspěvek z konference Budoucnost české a slovenské islamologie v Českých Budějovicích z listopadu 2018 adresuje právě tyto aktuální otázky inovativním způsobem a snaží se systematicky a adresovat problém, kterého se dotkli mnozí, aniž by se mu hlouběji věnovali. Končí znepokojivým konstatováním, že mezi učenci a masami se rozevírá a hloubí jez poznání a současné vzedmutí islamisticky motivovaného terorizmu je jen extrémem na širším poli širšího chápání islámu v myslích prekarizovaných nedouků.