Lum’atu l-I’tikád imáma Ibn Kudámy al-Makdísího

Proslulá “Dostatečnost v otázkách věroučných.” Klasické pojednání o stanoviscích ahl sunna we l-džemá’a ke sporným otázkám věrouky, u kterých ztroskotalo mnoho sekt a inovátorských frakcí.