Odpovědi islámských učenců na problém terorizmu

Od nechvalně proslulých útoků na WTC celosvětově rezonuje problém terorizmu, který bývá spojován s islámem. Muslimové jsou obviňováni, že se nikdy důrazně nevyjádřili proti zneužívání své víry ze strany fanatiků a extremistů. Zde vám předkládáme soupis více než 30 nejcitovanějších vyjádření různých muslimských učenců a politických vůdců a institucí, akademických i politických, v období mezi lety 1990 – 2010.