Poslední kázání chalífy Omara ibn 'Abdil'azíz

Logo XXL

Uvádí se, že poslední kázání, které spravedlivý umejjovský chalífa Omar ibn ‘Abdil’azíz, považovaný za pátého pravověrného chalífu, pronesl, začalo chválou vzdanou Alláhu a poté znělo:

Uvádí se, že poslední kázání, které spravedlivý umejjovský chalífa Omar ibn ‘Abdil’azíz, považovaný za pátého pravověrného chalífu, pronesl, začalo chválou vzdanou Alláhu a poté znělo:

Nebyli jste stvořeni jen tak nadarmo a ani nebudete jen tak bezúčelně zanecháni napospas. Věru pro vás je vyhrazen čas, kdy vás Vznešený Alláh přijde soudit. Zkázy a ztráty dojde ten, kdo opustí milost Boží a popře Zahradu, jejíž šíře je jako šíře nebes i země. Což nevíte, že zítra nikdo nebude v bezpečí, kromě těch, kteří se tohoto obávají a připravují se na to dnes, toho, který prodává ono pomíjivé za ono trvající, kdo prodává málo za hodně, kdo se obává, aby se potom cítil v bezpečí? Což nevíte, že jste vzešli z ledví mrtvých mužů a že budete odneseni do hrobů těmi, kteří vás posléze nahradí, dokud se věci nenavrátí ke Konečnému Následníkovi všeho? Každý den vyprovázíte ty, kteří se již vydali na cestu k Alláhu Vznešenému, jejichž vymezená doba života už uplynula, abyste je pak vložili do jámy v zemi, do nitra pusté a neútulné díry v zemi. Potom od nich odejdou jejich milovaní, zasypou je špinavou hlínou a oni pak čekají tam v díře na své zúčtování. Potom už jejich osud závisí jedině na jejich skutcích. Jsou již naprosto odloučeni od toho, co po sobě zanechali zde na zemi. Jediné, čím se mohou vykoupit, jsou jejich činy. Proto se bojte Alláha dříve, než vám On oznámí, že váš čas vypršel a přijde k vám smrt. A toto je vše, co jsem chtěl říci.

Potom si přetáhl konec svého oděvu přes tvář a plakal tak moc, že rozplakal všechny okolo.

Zdroj: Zaznamenal Abú Bekr ad-Dínewerí v al-Mudžálesetu we džewáhiru l-‘ilm, 3/343.