Příměry absurdity ateizmu

people walking on sidewalk during daytime

Jsou lidé, kteří říkají, že to příroda stvořila člověka a že to byla právě tato příroda, kdo mu dal rozum. A když se jich potom zeptáte, jak se to tak stalo, dostane se vám odpovědi, že příroda je jen náhoda, kterou řídí zákonitosti pravděpodobnosti a možnosti.

Vznešený Alláh však popisuje Sebe Sama jako toho:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

jenž pro vás učinil zemi lůžkem a nebesa kupolí a jenž seslal z nebe vodu a dal pomocí jí vyrůst plodům pro obživu vaši. Nedávejte Bohu rovných, vždyť dobře to víte!” (Bekara: 22)

Ve svém vysvětlení tohoto verše Ibn Kesír, autor jednoho z nejznámějších výkladů Koránu, uvádí zkazku o jistém prostinkém beduínovi, kterého se tázali, co je důkazem jeho víry v existenci Stvořitele. Kočovník odpověděl: “Sláva budiž Alláhu! Oč vznešenější je On, nežli to, co k Němu přidružují! Jako zvířecí trus ukazuje na existenci zvířete, z něhož vyšel, jako stopy ukazují na existenci toho, kdo je po sobě zanechal, tak i nebesa s množstvím souhvězdí, země s množstvím kotlin a kopců, či moře s velikými vlnami … neukazují snad na existenci Všeznajícího a Vševědoucího, Vznešeného Alláha?” 1

Potom uvedl Ibn Kesír ještě nekolik dalších podobných příkladů a následně uzavřel:

Stejně tak i propletená síť říčních koryt, nesoucí s sebou všechna ta požehnání, rozmanitost druhů zvířat, která Všemohoucí rozmístil po zemi, jakož i rostlinstva všemožné chuti, vůně, vzhledu a barev, které vyrůstají z jedné a téže půdy a vody, toto vše jsou důkazy existence všemohoucího Stvořitele a Jeho ohromující moci, moudrosti a milosti vůči Jeho stvořením.2

Přední syrský učenec, spisovatel a intelektuál minulého století ‘Alí at-Tantáwí o argumentech soudobých ateistů napsal:

Víte, čemu se podobá argumentace ateistů?

Podobá se příkladu dvojice trosečníků bloudících pouští, kteří najednou nalezli velikánský a nádherně vybavený palác, plný umně zdobených a dovedně zbudovaných zdí, v jehož pokojích se nachází prostírání z drahocených látek, umělecky cenné řemeslné výrobky jako hodiny a svítilny.

V tom jeden z nich řekne: “Věru toto je výtvor nějakého velikého mistra stavitele!”

A druhý mu to vyvrací slovy: “Vůbec ne. Tohle kdysi byla jen pouhopouhá skála, ale větry a bouře ji za mnoho a mnoho milionů let vytvarovaly zcela náhodně do podoby zdí a hradeb.”

Potom se ten první toho druhého udiveně zeptá: “A co ta prostírání z drahých látek?”

První mu odpoví: “Vítr sem navál jednotlivé chlupy z ovčí vlny a honil je mnoho a mnoho let dokola, až se upletly na vlněná vlákna a spojila se do tkaniny. Ta se ta dlouhá léta také obarvila, když sem vítr navál i miniaturní částečky barvy. A tak za mnoho, mnoho let, náhodně vznikla i tkanina prostírání. 

“A ty hodiny?” nechce mu stále věřit ten první.

“Kusy železa změnily svůj tvar dlouhodobým působením počasí. Za mnoho a mnoho let se rozpadly do železných koleček a potom, za další dlouhý čas, získaly dnešní podobu hodin.”

No řekněte sami. Není snad ten druhý z nich úplný a naprostý hlupák?3

Tyto příklady jsou jen malá kapka v moři jiných podobných, které ukazují na existenci Velkolepého Tvůrce a Stvořitele, který vše udržuje při životě a všechno řídí v nejdokonalejším souladu.

A skončíme koránskými verši:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ‎﴿١٩٠﴾‏ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané, kteří vzývají Boha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: “Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic – sláva Tobě! Ušetři nás trestu ohně pekelného!” (Ali-Iman, 190)

A Alláh poskytuje svou podporu tomu, komu On chce!

Autor: Zijad Ljakić

Zdroj: facebookový profil Zijad Ljakić

Přeložil a upravil: Alí Větrovec

  1. Viz Tefsíru l-Kur´áni l-‘azím, 1/312.
  2. Viz Ibid., 1/313.
  3. Viz Fusúlu l-islámíja, str. 34-35.