Přivítání Ramadánu

Ramadán nejlépe přivítáme, pokud dodržíme následující čtyři věci:

 

1. Prosbu před jeho začátkem.

Tato prosba má tři základní podoby:

– Prosíme Alláha slovy:

اللهم بلغنا رمضان

Ó Alláhu, dej nám dožít se Ramadánu.

– Prosba:

اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام و ما تحب من سائر الأعمال

Ó Alláhu, pomož nám v něm postit se, modlit se a vykonávat ostatní skutky, které miluješ.

– Prosba:

اللهم اجعلنا في رمضان من المتقبلين واختم لنا بالعتق من النيران

Ó Alláhu, učiň nás v Ramadánu těmi, od nichž přijmeš dobré skutky a zakonči nám ho vykoupením z Pekelného Ohně.

 

2. Upřímné předsevzetí konat během Ramadánu dobré činy.

Posel Boží صلى الله عليه وسلم říká:

إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Činy se posuzují jedině podle úmyslů.1

Ahmed ibn Hanbel radil svému synu ‘Abdulláhovi: „Synku, zamýšlej dobro, protože i když ho nakonec nevykonáš, i ten úmysl se ti započítá jako dobrý skutek.2

Takové předsevzetí se děje dvěma způsoby: Buďto si obecně vezmeme do úmyslu vykonat co nejvíce dobrých skutků, co zvládneme, anebo vezmeme do úmyslu zvlášť co nejlépe se postit, co nejvíce se modlit, co nejvíce recitovat Korán, rozdávat almužny a konat zbožné činy.

 

3. Neustálou sebekontrolu a co nejhospodárnější nakládání s vlastním časem.

Vznešený Alláh praví:

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

Kdo zbožné skutky koná, sám pro sebe tak činí, však kdo zlé koná, sám proti sobě samému tak činí.“ (Fussilet: 46)

 

4. Znalost pravidel správného půstu.

Vznešený Alláh praví:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

Kdo lepšího je náboženství než ten, jenž odevzdal se do vůle Boží a koná dobré skutky?“ (Nisá: 125)

Tj. není nikoho, kdo by měl lepší víru, nežli ten, kdo se zcela upřímně podrobí Alláhu a to, co od něj Alláh žádá, vykoná co nejpečlivěji. A nejvyššího stupně víry se dosahuje naprostou oddaností její cestě a nejdůslednějším následováním Sunny Božího Posla صلى الله عليه وسلم.

Nadcházející Ramadán si vyžaduje důkladnou znalost pravidel půstu a všeho ostatního, co s tímto měsícem souvisí, aby to, co během něj vykonáme, bylo vykonáno správně.

Autor: šejch Sálih al-‘Usajmí

Zdroj: zkrácená verze šejchova pátečního kázání

Překlad a úprava: Alí Větrovec

  1. Muttefekun ‘alejhi. Jako součást delšího hadísu od Omara ibnu l-Chattába رضي الله عنه zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 1; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 1907.
  2. Zaznamenal Ibn Muflih v al-Ádábu š-šer’íja, 1/104.