Rub a líc konzumu

Kritika vývoje lidské společnosti z perspektivy věřícího muslima, který žije v prostředí, jež lze označit jako západní a ve společnosti, která je jednoznačně spotřebitelskou. Autor, hfz. mgr. Mevludin Dizdarević pracuje na katedře islámské kultury a civilizace na Fakultě islámských nauk v bosenském Sarajevu a dlouhodobě se věnuje kulturně-civilizačnímu paradigmatu evropských muslimů, vztahů mezi islámem a západem a problémům současnosti.