Ruší krev abdest?

Logo XXL

 OTÁZKA: Ruší krev abdest? Jaké množství krve musí vytéct z rány, aby zrušilo abdest? Škrábneme-li se a vyjde jen několik kapek krve, zrušili jsme si abdest, nebo ne?
ODPOVĚĎ:

 OTÁZKA: Ruší krev abdest? Jaké množství krve musí vytéct z rány, aby zrušilo abdest? Škrábneme-li se a vyjde jen několik kapek krve, zrušili jsme si abdest, nebo ne?
ODPOVĚĎ:
Neexistuje žádný autentický šarí’atský důkaz o tom, že by krvácení rušilo abdest, dokonce existují i podání o tom, že se společníci Božího Proroka modlili během bitev a z ran jim kapala krev.Tedy ať už je krvácení jakkoli silné, abdest jím není rušen, s tím, že islámští učenci jsou toho názoru, že pokud šlo o silnější krvácení, je oblíbeno znovu vykonat abdest. A Alláh nejlépe zná.