Šejch Ibn Báz o nepřátelství vůči nemuslimům a o uzavírání obchodů s nimi

Logo XXL

OTÁZKA: Někteří mladí lidé si dnes myslí, že je povinností prokazovat nepřátelství vůči nevěřícím, kteří přebývají v muslimských zemích, nebo i k těm, kteří je navštěvují. Myslí, že jde o náboženskou povinnost. Proto je někteří z nich dokonce i unášejí a zabíjejí, myslíce si, že je to dovoleno, pokud u nich shledají něco, co nevidí rádi.

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Někteří mladí lidé si dnes myslí, že je povinností prokazovat nepřátelství vůči nevěřícím, kteří přebývají v muslimských zemích, nebo i k těm, kteří je navštěvují. Myslí, že jde o náboženskou povinnost. Proto je někteří z nich dokonce i unášejí a zabíjejí, myslíce si, že je to dovoleno, pokud u nich shledají něco, co nevidí rádi.

ODPOVĚĎ:

Je zakázáno zabít nemuslimského obyvatele muslimské země, nebo kohokoli, kdo legálně a legitimně, s povolením vlády a pod zárukou bezpečí (např. obdržením víza), do země vstoupí. Jakákoli agrese vůči nim je zcela nepřípustná. Kriminální činy jakéhokoli druhu musí být nahlášeny legitimním islámským autoritám.[1]

 

OTÁZKA: Je dovoleno obchodovat s nevěřícími?

 

ODPOVĚĎ:

Obchodovat s nevěřícími, nakupovat jejich produkty, nebo jim prodávat ty své je samozřejmě povoleno.

Posel Boží صلى الله عليه و سلم nakupoval zboží od židů. Dokonce i poté, co zemřel, nacházel se jeden jeho štít v majetku jistého židovského muže, kterému jej prodal za jídlo, aby nakrmil svou rodinu.

Posel Boží صلى الله عليه و سلم míval ve zvyku vyjasňovat lidem jejich (tedy nemuslimskou) víru, aby si je lidé nebrali jako nejbližší důvěrníky a záštitníky. Ale co se týče prostého nakupování od nich, když je potřeba, pak je to zcela jiná a jednodušší otázka.[2]


[1] Odpověď šejcha Ibn Báze Medžmú’u Fetáwá we l-Makálát, 8/207.

[2] Viz šejch Ibn Báz na pásce „Objasnění díla Kešfu š-šubuhát (Rozkrytí pochybností).“