Šejch Muhammed Bázmúl: Není přikázána nenávist k nevěřícím

Logo XXL

OTÁZKA: Je v islámu dovoleno, aby muslim miloval či cítil lásku nebo náklonnost k nemuslimům, z nějakého jiného důvodu, než kvůli jejich nevíře?

ODPOVĚĎ:

Pokud položíme otázku, zda je dovoleno milovat nemuslimy z důvodů jiných, než z důvodu jejich náboženství a náboženského přesvědčení, pak odpověď na ni je kladná.

OTÁZKA: Je v islámu dovoleno, aby muslim miloval či cítil lásku nebo náklonnost k nemuslimům, z nějakého jiného důvodu, než kvůli jejich nevíře?

ODPOVĚĎ:

Pokud položíme otázku, zda je dovoleno milovat nemuslimy z důvodů jiných, než z důvodu jejich náboženství a náboženského přesvědčení, pak odpověď na ni je kladná.

Ano, toto je dovoleno. Nespadá to totiž pod الموايات al-muwálát, onu zakázanou formu loajality, která člověka může i vyvést z náboženství.

Důkazem jsou slova Alláha Vznešeného:

اليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ۖ وَطَعامُ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُم وَطَعامُكُم حِلٌّ لَهُم ۖ وَالمُحصَناتُ مِنَ المُؤمِناتِ وَالمُحصَناتُ مِنَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ مِن قَبلِكُم إِذا آتَيتُموهُنَّ أُجورَهُنَّ مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ وَلا مُتَّخِذي أَخدانٍ ۗ وَمَن يَكفُر بِالإيمانِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرينَ

Dnes jsou vám dovoleny výtečné pokrmy; jídla těch, jimž dostalo se Písma, jsou vám též dovolena a pokrmy vaše jsou zase dovoleny jim. A dovoleny jsou vám počestné ženy z věřících žen a počestné ženy z těch, jimž dostalo se Písma před vámi, jestliže jste jim dali jejich odměnu a chováte-li se jako muži spořádaní, nikoliv jako cizoložníci nebo ti, kdož si berou milenky. A kdokoliv zavrhne víru, toho skutky budou marné a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí. (Máida:5)

Důkaz se nalézá ve slovech والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب we l-muhsanátu mine l-lezíne útu l-kitábe, tj. počestné ženy z těch, jimž se dostalo písma.

Tedy vidíme, že Alláh dovolil muslimům oženit se z počestnými ženami Lidí Knihy, přičemž je očividně zřejmé, že vztah mezi mužem a jeho manželkou je nemyslitelný bez lásky mezi nimi. Tedy na základě toho, že Alláh muslimům dovolil vzít si za manželky ženy z Lidu Knihy, což v sobě nutně zahrnuje i nezbytnost milujícího vztahu, lze dokázat, že něco takového (tj. láska, náklonnost či loajalita vůči nemuslimovi z nějakého jiného důvodu, než pro jeho nevíru – pozn. překladu) nemůže spadat v zakázanou podobu náklonnosti, která by člověka vyváděla z lůna islámu.

Právě z tohoto důvodu byla tato zakázaná loajalita definována pouze jako „náklonnost k náboženství nebo náboženskému přesvědčení, které nemuslim následuje.

Odpovídal: šejch Muhammed Bázmúl

Zdroj: kniha al-Werá´ we l-berá´, str. 26.