Šejch al-'Usejmín o chování muslima vůči nemuslimům

Logo XXL
Vyzývám vás k respektu vůči těm lidem, kteří mají na to právo. Je povinnosti  chovat respekt k těm, kdož žijí mezi vámi, se kterými jste uzavřeli spojenectví a k těm, kteří mají vůči vám pochopení v zemi, kde žijete. Ochraňujte toto porozumění, nezrazujte, když zrada je znakem pokrytců a není cestou věrných. Jinak by vás totiž mohli chtít zahubit, či vyhnat.

Vyzývám vás k respektu vůči těm lidem, kteří mají na to právo. Je povinnosti  chovat respekt k těm, kdož žijí mezi vámi, se kterými jste uzavřeli spojenectví a k těm, kteří mají vůči vám pochopení v zemi, kde žijete. Ochraňujte toto porozumění, nezrazujte, když zrada je znakem pokrytců a není cestou věrných. Jinak by vás totiž mohli chtít zahubit, či vyhnat.
A je autenticky vyprávěno od Proroka, mír a požehnání Boží s ním, který řekl: „Kdokoliv zabije toho kdo je pod ochranou dohody, neucítí vůni ráje.[1][1]
Nenechte se zmást slovy neznalých lidí, kteří říkají: „Ti lidé jsou nemuslimy, jejich majetek je vám dovolen aby jste jej zpronevěřili, nebo jej vzali, skrze krádež či vraždu jeho majitelů.
Při Alláhu, je to lež, lež o víře Boží a lež o islámské společnosti.
Tedy nemůžeme říci, že je povoleno zrazovat ty, se kterými máme uzavřenou dohodu. 
Muslimové! Buďte pravdomluvní v koupi, prodeji, výměně, vydražovaní a ve všech společných transakcích. Neboť pravdomluvnost charakterizuje věřící a Alláh Nejvyšší- přikázal pravdomluvnost slovy:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
 „Vy, kteří jste uvěřili, buďte bohabojní a buďte pravdymilovnými.“ (Tewba:119)
Prorok, mír a požehnání s ním, vzýval k pravdomluvnosti slovy:
Držte se pravdomluvnosti, neboť pravdomluvnost vede k dobrotě a dobro vede do ráje. A člověk bude pravdomluvný a bude se starat o to, aby byl pravdomluvným, až bude zapsán u Boha jako pravdomluvný.”[2]
A varoval před lži když řekl:
Střežte se falši, neboť lež vede k ničemnosti a ničemnost vede k ohni. A člověk bude lhát a bude se starat o to, aby byl lhářem, až bude u Boha zapsán jako lhář.”[3]
Buďte pravdomluvní v tom, co říkáte vůči vašim bratrům i vůči nemuslimům, mezi kterými žijete – jedině tak, že bude vzývajícími k víře Islámu, skrze vaše činy a jednoznačnost. Stejně tak je velké množství lidí, kteří vstoupili do islámu z důvodu chováni a mravů muslimů, jejich pravdomluvnosti a uctivosti v obchodních transakcích.
 


[1] Od  Abdullâha bin Amra, Sahihu l-Buchári, 9/49.
[2] Od  Abdullaha bin Amra, Sahihu l-Buchárí, 8/116.
[3] Pokračování předešlého hadísu.