Stručně o cestě zbožných předků

Jeden z největších učenců konce 20. století, šejch ‘Abdulkádir al-Arnáút stručnou a přístupnou formou vysvětluje častokrát mylně chápaný pojem cesta zbožných předků (arab. menhedžu s-selefi s-sálih). Kniha obsahuje jednak vysvětlení těchto pojmů jak z hlediska jazyka i terminologie a jednak i stručný popis toho, co se pod touto cestou zbožných předků ve skutečnosti ukrývá.