Symboly islámu v evropském veřejném prostoru

Autor tohoto krátkého odborného, právnického pojednání, sám student práv, se pokouší o věcnou analýzu pohledů sekulárního práva na aspekty islámu, které jsou vnímány jako jeho symboly, s plným uvědoměním si rozporuplnosti a mnohoznačnosti pojmu symbol. Rozpracovává aspekty náboženství, které jsou vnímány jako symbolické pro samotné věřící i ty, které jsou označovány za symboly lidmi, kteří jejich souvěrci nejsou. Stěžejní část práce představuje rozbor a rozklad právnické argumentace příslušných institucí v ožehavých sporech např. okolo otázek hidžábu a stavby minaretů.