Tak se snáší urážky

Logo XXL

Učenec Ibráhím bin Edhem potkal žida, který s sebou vedl psa. Když žid spatřil Ibráhíma, zachtělo se mu ponížit jej a urazit a tak mu řekl: “Ibráhíme, ty jsi rozumný a moudrý člověk, řekni mi, je čistší ocas mého psa, nebo tvůj vous?”

Učenec Ibráhím bin Edhem potkal žida, který s sebou vedl psa. Když žid spatřil Ibráhíma, zachtělo se mu ponížit jej a urazit a tak mu řekl: “Ibráhíme, ty jsi rozumný a moudrý člověk, řekni mi, je čistší ocas mého psa, nebo tvůj vous?”
Ibráhím bin  Edhem mu na to s klidem odpověděl: “Bude-li tento můj vous v pekle, pak je čistější ocas tvého psa, nežli on. Pokud bude v ráji, pak je on čistější, nežli ocas tvého psa.
Okouzlen Ibráhímovou bohabojností, upřímností, stálostí a moudrostí, kvůli čemuž se mu nepovedlo Ibráhíma vyprovokovat, žid celým srdcem upřímně pronesl šehádu a přijal islám.