Velikost muslimské civilizace

Logo XXL

Tárik ibn Šiháb vyprávěl:
“Když chalífa Omar, nechť je Alláh s ním spokojen, putoval do Šámu se svým přítelem Abú ‘Ubejdou, na jednom místě jim přehradila cestu tekoucí voda.  Omar tedy sesedlal z koně, vyzul si boty a bosky přešel přes vodu, tahaje koně za sebou.

Tárik ibn Šiháb vyprávěl:
“Když chalífa Omar, nechť je Alláh s ním spokojen, putoval do Šámu se svým přítelem Abú ‘Ubejdou, na jednom místě jim přehradila cestu tekoucí voda.  Omar tedy sesedlal z koně, vyzul si boty a bosky přešel přes vodu, tahaje koně za sebou.
Když to viděl Abú ‘Ubejda, podivil se a řekl mu: “Dnes jsi učinil něco velmi významného a velmi zvláštního. Dnes je tvůj den, Omare! Lidé v Šámu tě netrpělivě očekávají a ty, jako chalífa, bosky překračuješ močál.
Veliký chalífa Omar, Alláh s ním budiž spokojen, ho udeřil do prsou a nazlobeně odvětil: “Kéž by mi to kdokoli jiný pověděl, Abú ‘Ubejdo! Vy jste byli nejponíženějším, nejpřezíranějším a nejbezvýznamnějším národem a Alláh vás pak pozdvihl a dal vám hrdost skrze islám! Kdykoli pak budete hledat hrdost mimo islám, budete poníženi.