Ten správný přístup k životu podle šejcha al-'Usejmína

person's hand

OTÁZKA: Jaký je ten správný přístup k životu? Jak nejlépe žít a prožít svůj život jako muslim?

ODPOVĚĎ:

Tážeš se mne – a Alláh ti žehnej – abych ti načrtl, jakým způsobem máš coby muslim přistupovat ke svému životu. 

OTÁZKA: Jaký je ten správný přístup k životu? Jak nejlépe žít a prožít svůj život jako muslim?

ODPOVĚĎ:

Tážeš se mne – a Alláh ti žehnej – abych ti načrtl, jakým způsobem máš coby muslim přistupovat ke svému životu. 

Věru prosím Alláha Vznešeného, aby nám všem zajistil úspěch,obdařil nás správným vedením, bezúhonností a neochvějností,aby nás učinil těmi, jež jsou vedeni správnou cestou a kteří jsou sami prostředníky správného vedení, těmi, kteří jsou sami spravedliví a kteří napravují společnost okolo sebe.

Učiň Alláha Vznešeného a Všemohoucího středobodem tvého života: 

Měj Alláha vždy na paměti, oslavuj Ho, vždy si buď vědom Jeho Velikosti, vždy rozmýšlej nad znameními, která ti na tomto světě ukazuje, jako jsou stvoření nebes a země a to, co je v nich umístěno shodně Jeho neomezené moudrosti, nepřekonatelným schopnostem, jakož i milosti a štědrosti, jež nezná hranic. 

A také rozmýšlej nad znameními v Jeho zjeveném Zákonu, který seslal svým prorokům a zejména pak Poslu Božímu صلىالله عليه و سلم Muhammedovi. 

Naplň své srdce láskou k Alláhu Vznešenému a Všemohoucímu a úctou k Němu natolik, že nic nebudeš milovat a ctít více, nežli Jeho. Pokud se v tvém srdci sejde láska a úcta ke Vznešenému Alláhu, budeš neochvějný a setrvalý v poslušnosti vůči Němu, budeš bez okolků vykonávat cokoli, co ti On stanoví jako povinnost, protože Ho miluješ, stejně jako se bez zaváhání zdržíš čehokoli, co pro tebe On učiní zapovězeným, neboť Ho ctíš. 

Buď upřímný vůči Alláhu Vznešenému Všemohoucímu, když Ho uctíváš. Rozviň uvnitř sebe pocit naprosté závislosti na Něm ve všech svých krocích a záležitostech. 

Tak naplníš celou podstatu slov:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 

Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme. (Fátiha: 5)

Svým srdcem buď neustále bdělý a pečlivě si hlídej, zda skutečně postupuješ vždy a jen podle toho, co On přikázal, zda skutečně pokorně posloucháš a plníš Jeho příkazy. Vždy se vyhýbej Jeho zákazům, abys tím dovršil poslušnost vůči Němu v plné míře. 

Věru jen touto metodou docílíš svým uctíváním zkušenosti, kterou nebudeš schopen obsáhnout, dokud budeš setrvávat ve stavu nedbalosti. A také tímto způsobem dosáhneš toho, že ti On bude nablízku svou pomocí, kdykoli to budeš potřebovat a to tak, jak bys ty sám nikdy nedokázal a nesvedl.

Odpovídal: šejch Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín

Zdroj: Medžmú’u fetáwá we resáil Ibni l-‘Usejmín, 26/435.