Základní články věrouky imámů lidu hadísu

Komentovaný překlad klasického díla z vrcholné ‘abbásovské doby (4. století hidžry), z pera Abú Bekra Ahmeda al-Ismá’ílího, předního imáma v oboru hadísů a fikhu ve své době. Rozebírá nejzákladnější pojetí článků víry tak, jak je chápaly první generace muslimů a jak jsme je povinni chápat i my, bez zákalu cizorodých vlivů nebo teologické spekulace, čistě na základě Koránu a Sunny.