Zanechání dobrých skutků kvůli názorům lidí

Logo XXL

OTÁZKA: Pokud někdo zanechá svých dobrých skutků kvůli lidem, kteří ho podezřívají z přetvářky a snahy zviditelňovat se (arab. الرياء ar-rijá´), je tímto také vinen? Např. člověk, který má ve zvyku modlívat se nepovinné noční modlitby, cestuje se skupinou lidí, kteří se je nemodlívají a rozhodne se také se nemodlit, protože se bojí, že by upadl do rijá´.

OTÁZKA: Pokud někdo zanechá svých dobrých skutků kvůli lidem, kteří ho podezřívají z přetvářky a snahy zviditelňovat se (arab. الرياء ar-rijá´), je tímto také vinen? Např. člověk, který má ve zvyku modlívat se nepovinné noční modlitby, cestuje se skupinou lidí, kteří se je nemodlívají a rozhodne se také se nemodlit, protože se bojí, že by upadl do rijá´.

ODPOVĚĎ:

Učenci říkají, že učinit cokoli jen tak kvůli lidem je formou přidružování k Alláhu (arab. الشرك aš-širk), v tomto případě skrytého. Zanechat nějakého činu kvůli lidem je tedy také formou širku. A od tohoto je zachráněn jedině ten, komu se Alláh smiluje. Sám dotyčný musí zápasit se svým vlastním já a žádného činu takto nezanechat. Do rijá´ upadne právě, pokud určitého činu kvůli lidem zanechá.

Vykonávat činy zbožnosti pro potěchu lidí a rovněž zanechávat nějakých činů jen tak pro potěchu lidí je rijá´ tak či onak. Člověk se musí snažit, bojovat sám se sebou a prosit Alláha o podporu a pomoc, aby nějakého činu nezanechal z obavy před tím, že by jej lidé měli za pokrytce, který se předvádí. Možná se naopak stane příkladem. Možná je v tom nějaké dobro. A možná je dobro i v tom, že se stane příkladem pro jiné.

Autor: šejch ‘Abdul’azíz ibn ‘Abdulláh ar-Rádžihí

Zdroj: http://www.sh-rajhi.com, fetwa č. 647.