Zapomenutý kaligraf Koránu, jehož dílo možná máte doma

Vznešený Alláh pravil:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ‎

My zajisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit.” (Hidžr: 9)

Šejch Osmán ibn ‘Abduhu ibn Husejn ibn Táhá al-Kurdí se narodil roku 1934 kř. éry a pochází původem ze severosyrského Halebu (Aleppo).

Vešel ve známost jako arabský kaligraf a jeho dílo možná máte doma, aniž byste to vůbec tušili. Jeho půvabný a snadno čitelný rukopis totiž nese nejprodávanější kopie koránského textu známá jako Mushaf at-tedžwíd. Jeho přepis je užíván i na aplikacích pro počítače a chytré telefony.

Šejch získal bakalářský titul ze šarí’y na Univerzitě v Damašku. Studoval také arabštinu, islámské dekorativní umění a malbu.

Od mistra kaligrafie Hámida al-‘Amídího získal idžázu (tradiční naučné osvědčení). Učil se u slavných kaligrafů Muhammeda ‘Alího al-Mewlewího a Ibráhíma ar-Rifá’ího v Halebu, u Muhammeda al-Bedewího ad-Dirjáního v Damašku a u Hášima al-Baghdádího.

Svůj prví mushaf (kopii Koránu) přepsal v roce 1970. V roce 1988 vycestoval do Království Saúdské Arábie a byl jmenován vrchním rukopiscem a kaligrafem medínského Komplexu krále Fahda pro tisk Vznešeného Koránu. Tento komplex je největší tiskárnou určenou pro tisk nových mushafů na celém světě.

V tomtéž roce se stal členem mezinárodní komise pro cenu za arabskou kaligrafii, která se uděluje každé 3 roky v Istanbulu.

Za 18 let svého působení v Komplexu krále Fahda přepsal a ozdobil šejch Osmán vlastní rukou celý Korán čtyřikrát. Z těchto přepisů bylo vyhotoveno na 200 milionů kopií, distribuovaných po celém světě. Za zhruba 35 let své řemeslné a umělecké kariéry šejch Osmán přepsal Korán a ozdobil svůj mushaf více než desetkrát.

Přepsat Korán a vyhotovit každý mushaf mu trvalo přibližně tři roky, další rok poté byla práce kontrolována korekturou.

Prosíme Alláha, aby nás učinil upřímnými a vytrvalými v našich skutcích a prosíme Ho, aby ulehčil bolesti a utrpení obyvatelům šejchovy rodné Sýrie i ostatních zemí. Ámín.