Zikr menstruující ženy

Logo XXL

 OTÁZKA: Může menstruující žena provádět zikr, tj. připomínat si Alláha, nebo musí počkat a rituálně se očistit (vzít abdest)?

 OTÁZKA: Může menstruující žena provádět zikr, tj. připomínat si Alláha, nebo musí počkat a rituálně se očistit (vzít abdest)?

 ODPOVĚĎ:
 
Nic nebrání tomu, aby konala zikr a připomínala si Alláha, dokonce i když menstruuje. Není třeba abdest, protože ten, jak z námo, ji za období její menstruace nijak nepomůže. Nezbavuje se tímto. velké rituální nečistoty (arab. al-hadesu l-akbar), které se zbaví, až se po skončení periody rituálně okoupe.
 
Zůstává zde ještě otázka recitace Koránu, tj. může menstruující žena recitovat Korán, potažmo to z něj, co umí nazpaměť, aniž by se dotýkala mushafu? Podle správnějšího názoru je i toto dovoleno. Ti, kteří to zakazují, berou svůj důkaz z hadísu zaznamenaného at-Tirmízím od Ibn Omara, nechť je s ním Alláh spokojen, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Menstruující ženě a člověku, který je džunub (pod velkou rituální nečistotou, kdy je nutná koupel) není dovoleno číst (a recitovat) Korán.“ Avšak tento hadís není autentický (je da‘íf) a jako takový jej nemožno brát jako důkaz.
Zůstává ještě otázka čtení přímo z mushafu, kdy by se jej dotýkala. Toto je zakázáno, mimo nevyhnutelné potřeby, jako např. opakování si Koránu, nebo jeho učení se zpaměti. V takových situacích se mushafu může dotýkat i menstruující žena, pod podmínkou že se nejedná o přímý dotyk, ale dotyk přes rukavice, nebo kapesník.
A Alláh ví nejlépe!
 
Odpovídal: prof. Adnan Maglić