Zejjid ibn Aslam vyprávěl od svého otce, že Omar ibnu l-Chattáb se modlíval noční modlitbu tak dlouho, jak mu Bůh předurčil. Když přišla poslední část noci, vzbudil svou rodinu řka: „Modlitba! Modlitba!“ A recitoval verš: „Přikaž rodině své modlitby konání“ (Tá Há: 132)1  Osmán Al-Hátimí řekl: Slyšel jsem Ibn Omara říci nějakému muži: „Veď své děti ke kázni, protože budeš ...

Šejch Muhammed bin Abdulwehháb říká: ...

      Alláh řekl: "A neliší se ti jimž bylo darováno Písmo vyjma vzájemné závisti a nenávisti poté, co přišla k nim znamení jasná." Obeznamujíce, že jejich odlišování povstalo po obdržení vědění jim mělo objasnit, čemu by se měli vyhnout – protože Alláh určitě nedovolí, aby byli lidé svedeni po tom, co je vedl, vyjma po jejich varování, čeho by se ...

بسم الله الرحمانالرحيم ...

  Otázka: Co znamená pojem bid'a - inovace? Je každá inovace špatná? Jak se potom vyrovnávat s lidským pokrokem? Odpověď:   ...

 Inovace, ar. bid’a, je věc nově vnesená do víry, opačná k pravdě, která k nám přichází od Posla Božího صل الله عليه و سلم, jedno jestli znalostí nebo činem, jako produkt pochybnosti anebo náklonnosti k dané věci. ...