بسم الله الرحمن الرحيم Existují tři hlavní body ochrany před inovacemi v akídě a zbavení se jich. ...

 بسم الله الرحمن الرحيم ...

بسم الله الرحمن الرحيم   Příčinami vzniku inovací jsou: ...

بسم الله الرحمن الرحيم Inovace (ar. bida') se dělí na dvě obsáhlé kategorie: a) Inovace v obyčejných věcech tohoto světa. Jako například technologie – auto, telefon, mikrofon, zbraně atd. Základním pravidlem u těchto inovací je, že jsou povoleny, kromě je-li v nich obsaženo něco, co vede k pochybám a přivádí k bludu apod. ...

بسم الله الرحمن الرحيم   ...

Otázku Božích atributů řeší část tewhídu nazývaná "tewhídu l-asmá´i we s-sifát" - jednota Boží ve jménech a atributech. ...

Korán nás taktéž navádí na některé lehké, prosté rozumové důkazy, které potvrzují existenci Vznešeného. Tyto důkazy, se od těch filozofických liší tím, že nejsou dlouhé, komplikované a pro běžného člověka nepochopitelné.     ...

Tímto právem je tewhídu l-ulúhíja. Slovo „ulúhíja“ je odvozenina od kořene ´-L-H, tento kořen je společný se slovem iláh – božstvo. Má vztah k transcendentálnu, k něčemu, čemu je prokazována zbožnost, oddanost. Něčemu co se uctívá, bere za božstvo. Tento druh tewhídu tedy označuje Boží Jedinost v božství a uctívání. ...

Tento arabský název obecně znamená pevné přesvědčení že Alláh je Pánem všeho a že není jiného pána. ...