'Abdulláh ibn 'Amr ibnu l-'Ás رضي الله عنهما pravil: ...

Uvádí se, že za imámem Málikem často přicházel nějaký člověk z lidí tužeb, chodíval v ...

OTÁZKA: Existuje nějaká rada pro ty z hledačů nauky, kteří se unáhleně vyjadřují o jiných, ...

 6. Nepostupovat systematicky a krok za krokem. ...

Chvála Alláhu, jen Jeho chválíme, jen Jeho prosíme o pomoc a o odpuštění. Utíkáme se ...

Také není správné říci zeptej se někoho, nebo dělej to, co dělají všichni ostatní. To ...

Chvlála Alláhu, mír a požehnání Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم. Znalost působících uskupení ...