Suwejd ibn Sa'íd pravil: „Viděl jsem 'Abdulláha ibnu l-Mubárek v Mekce, jak přišel k Zemzemu a napil ...

Abú z-Zubejr Šedíd Muhammed (čerstvý absolvent islámské univerzity v Medíně, KSA, fakulta Hadísu, student šejchů Abdulmuhsina ...

 Cesta Koránu a Sunny může být milníkem na duchovní cestě každého z nás. Každý lidský jedinec ...

 Odpovězte na výzvu Alláha, ó vyzyvatelé! Toho, který nařizuje, aby se činilo dobro a zakazuje, ...

OTÁZKA: Jsou lidé, kteří u sebe nevidí potřebu učit se věrouku s odůvodněním, že jsou přece ...

‘Abdulláh ibn Mes’úd řekl: „Nauč se, a když už jsi se naučil, tak praktikuj.“ Az-Zuhrí ...

Chvála patří Alláhu, Jeho chválíme a Jeho o pomoc a odpuštění žádáme. Pane, ochraň nás ...