Modlitba je prvním a základním pilířem islámu hned po přijetí dvou svědectví (že není božstva ...

بسم الله الرحمن الرحيم   Radím na prvním místě sobě a pak všem muslimským bratřím, ...

Učenec Abú 'Uwejs Kajs al-Istifán se narodil v Iráku, byl křesťanem, ale - chvála Alláhu, ...

Zejjid ibn Aslam vyprávěl od svého otce, že Omar ibnu l-Chattáb se modlíval noční modlitbu ...

Islámské právo definuje několik úrovní znalosti, jak náboženské, tak i světské. Následující klasifikaci[1] uvádí an-Nawawí, ...