Al-Azdí, budiž mu Alláh milostiv, vypráví: „Ptal jsem se Ibn ‘Abbáse, nechť je s ním Alláh ...

 Často jsme v situaci, kdy možná i každý den slyšíme lidi a zvláště mladé, tázat ...

Pravil Boží Posel صلى الله عليه وسلم: „Kdo se vydá cestou hledání nauky, tomu Alláh ...

Hledač nauky: Je ten, který předtím, než cokoli udělá, očistí svou duši a nasměruje ji ...

Suwejd ibn Sa'íd pravil: „Viděl jsem 'Abdulláha ibnu l-Mubárek v Mekce, jak přišel k Zemzemu a napil ...

Abú z-Zubejr Šedíd Muhammed (čerstvý absolvent islámské univerzity v Medíně, KSA, fakulta Hadísu, student šejchů Abdulmuhsina ...

 Cesta Koránu a Sunny může být milníkem na duchovní cestě každého z nás. Každý lidský jedinec ...

 Odpovězte na výzvu Alláha, ó vyzyvatelé! Toho, který nařizuje, aby se činilo dobro a zakazuje, ...