OTÁZKA: Jsou lidé, kteří u sebe nevidí potřebu učit se věrouku s odůvodněním, že jsou přece ...

‘Abdulláh ibn Mes’úd řekl: „Nauč se, a když už jsi se naučil, tak praktikuj.“ Az-Zuhrí ...

Chvála patří Alláhu, Jeho chválíme a Jeho o pomoc a odpuštění žádáme. Pane, ochraň nás ...

Modlitba je prvním a základním pilířem islámu hned po přijetí dvou svědectví (že není božstva ...

بسم الله الرحمن الرحيم   Radím na prvním místě sobě a pak všem muslimským bratřím, ...

Učenec Abú 'Uwejs Kajs al-Istifán se narodil v Iráku, byl křesťanem, ale - chvála Alláhu, ...

Zejjid ibn Aslam vyprávěl od svého otce, že Omar ibnu l-Chattáb se modlíval noční modlitbu ...