Otázka: Co znamená termín „hizbíjja“[1] Co se myslí tím, že osoba v sobě nosí hizbíjju? Kdo ...

Otázka: Jak může běžný muslim, např. rolník, vědět, že následuje pravý islám, který mu interpretují ...

بسم الله الرحمان الرحيم Vůdce vykladačů Koránu ‘Abdulláh ibn ‘Abbás, Bůh s ním budiž spokojen, řekl:Já ...

Súfistický šejch Hášim Kabbání z města Flint (Michigan, USA) otevřeně vyzývá k útoku na muslimy ...

بسم الله الرحمان الرحيم Všechna moc a sláva náleží Alláhu, jenž seslal svého Posla صل ...

Skupina "Ichwánu l-Muslimún" je kritizována odborníky z řad učenců, jelikož nejsou aktivní ve výzvě k ...

Slovo chawáridž je termínem označujícím nejstarší heretickou sektu v dějinách muslimské ummy. Je odvozeno od ...