OTÁZKA: Jaký je názor islámu a muslimů na Buddhu? ODPOVĚĎ: ...

OTÁZKA: Zajímal by mne váš názor na překlady Koránu a jejich studium. Myslíte, že existuje mezi ...

OTÁZKA: Mohli byste vyhledat a objasnit súry a verše, které stojí proti tomu co dělají teroristé a ...

 OTÁZKA: Jak se stanu muslimkou v podmínkách ČR? Vydává se ktomu nějaký doklad? ODPOVĚĎ: ...

 OTÁZKA: Která ze čtyřech dodnes uznávanných sunnitských právních škol je "nejtolerantnější?" ODPOVĚĎ: ...

 OTÁZKA: Zná islám i jiné modlitby, nežli pět denních povinných modliteb?  ODPOVĚĎ: Islám zná mimo ...

 OTÁZKA: Jaký je nejlepší český překlad Koránu? ODPOVĚĎ: ...

 OTÁZKA: Je zelená barvou islámu? Proč tomu tak je? ODPOVĚĎ: ...

 OTÁZKA: Jaké je šarí’atsko-právní stanovisko ohledně zaměstnávání žen? Pokud je to dovoleno, kde může žena ...