Ibn Kajjím al-Džewzíjja رحمه الله jmenoval patnáctero prostředků rozptylujících chmury, úzkost, smutek a zoufalství: ...

 Od Ibn 'Abbáse رضي الله عنه se traduje, že Posel Boží صلى الله عليه و ...

Zatímco jsou všude po světě zabíjeny tisíce muslimů a desetitisíce jsou jich vězněny a mučeny ...

Táwús ibn Kajsán byl jedním ze zbožných učedníků Prorokova صلى الله عليه و سلم synovce ...

Když Abdulláh ibn ‘Alí al-‘Abbásí napadl Damašek, zabil třicet tisíc muslimů v jediné chvíli. Poté jeho ...

 Al-Kelbí zaznamenává od Ibn Abbáse, že když Dža’fer ibn Abí Tálib a jeho druhové přesídlili ...

Jen nevědomý si lidem stěžuje na Alláha[1]. To je největší stupeň ignorance, neboť si dotyčný ...

Velký učenec Ibn Kajjím al-Džawzíjja, budiž k němu Alláh milostiv, zmínil mnohostranný prospěch na tomto světě, ...