Kumejl ibn Zijád[1] vyprávěl:   „'Alí ibn Abí Tálib mne chytil za ruku, odvedl mne ...

 Šejchu l-islám Ibn Kajjím al-Džewzíjja pravil: ...

 1. Chálid Ibnu l-Welíd poté, co Byzantincům obsadil levantské město Hawwárín, táhl na Merdž ar-Rahít, ...

 Abú Burda ibn Abí Músá vypráví, že abú Músá al-Aš'arí, nechť je s ním Alláh ...

Když muslimský vojevůdce Abú Ubajda stanul před branami Jeruzaléma, místní křesťané, kteří slyšeli o spravedlivosti ...

Ibn Abí Hátim zaznamenává od Jezída ibnu l-A’samma: „Byl jistý muž v Šámu, silný, obdařený ...

Hasan al-Basrí řekl: „Kdo bude hledat z této (islámské) znalosti něco, přejíce si tím a prahnouce ...

Imám al-Džunejjid definoval čistý a správný Tewhíd jako: "Znalost rozdílů mezi Stvořitelem a stvořeními." Džundub ...

Vypráví se, že Alláh nařídil Džibrílovi, aby s vojskem andělů zničil jedno zkažené město. "Ale ...