Džinové, Iblís a šejtáni aneb základy “islámské démonologie”

Prezentace k přednášce v rámci kurzu Démonické bytosti v náboženstvích světa pojednává o místě a úloze džinů v islámské věrouce a praxi tematicky zaměřená na různé pohledy a přístupy, jak komparativní, tak hermeneutické, k tematice Iblísa, džinů a šejtánů. Zmiňuje se i o limitech mezináboženského srovnávání a proměnách představ napříč časem a geografickými regiony. Podává stručné vysvětlení toho, kdo jsou džinové, šejtáni a kdo je Iblís na pozadí základního antropogonického mýtu islámu o stvoření člověka jako koruny tvorstva, přikázané prostraci a Iblísově pádu.