Muslimové v Austrálii

map of Australia

 

 

Muslimové v Austrálii mají za sebou dlouhou a rozmanitou historii, jejíž počátky se datují před usazením prvních Evropanů v Austrálii. Mezi prvními lidmi, kteří navštívili Austrálii, byli muslimové z východního Indonéského souostroví. Jejich první kontakt s Austrálií se datuje již do 16. a 17. století.
 
Rybáři a obchodníci z oblasti v Indonésii, která se dnes nazývá Makasarská oblast[1], připluli do Západní Austrálie (Western Australia), Severního Území (Northern Territory) a Queensland. Makasarští obchodovali s místními Australskými domorodci a lovili “sumýše“ (dnes běžně nazývané mořská okurka), které poté prodávali, jako delikatesa na lukrativním Čínském trhu. 
 
Důkaz pro tyto první kontakty, může být nalezen v podobnosti určitých slov v Makasarském jazyce a v jazyce domorodých Australských obyvatel na pobřeží. Domorodé jeskynní malby zobrazují tradiční Makasarská plavidla (prau) a mnohé Makasarské artefakty byly nalezeny v domorodých usedlostech na západním a severním pobřeží Austrálie. Věří se, že byly sňatky mezi původními obyvateli a Makasarskými a Makasarské hroby byly nalezeny na Australském pobřeží.
 

Muslimští přistěhovalci z pobřeží Afriky a ostrovů pod nadvládou Britského impéria, připluli do Austrálie jako námořníci a odsouzenci s prvními Evropskými přistěhovalci koncem 17. století. První významná polo-trvalá muslimská populace byla formována s příchodem Afgánských vodičů velbloudů počátkem 18. století. Tito muslimové, přicházející z Indického subkontinentu, byli nenahraditelnou součástí v počátcích prozkoumávání Australského vnitrozemí a ustanovení spojů mezi usídleními.

 
Jeden z hlavních projektů zahrnující Afgánské vodiče velbloudů, byl rozvoj železničního spoje mezi Port Augustem a Alice Spring, který se stal známí pod pojmem Ghan. Trať byla rozšířena do Darwin v roce 2004. Afgánští vodiči velbloudů, hráli rovněž významnou roli v rozvoji nadzemní telegrafní linky mezi Adelaide a Darwin mezi roky 1870 a 1872, který poté propojil Austrálii s Londýnem přes Indii.
 
Skrz tyto první průzkumy, řady Ghan městeček byly založeny podél železniční tratě. Mnohé z těchto městeček měli alespoň jednu mešitu vyrobenou z vlnitého plechu a s malým minaretem. Nicméně, předzvěst motorového vozidla a představení motorových přepravců znamenal konec éry pro vodiče velbloudů. Někteří z nich se vrátili do svých rodných domovů a ostatní se usadili v Blízkosti Alice Spring a ostatních částech severního území Austrálie (Northern Territory). Mnozí z nich se provdali s místními obyvateli. Potomci Afgánských vodičů velbloudů hráli aktivní role v nespočet Islámských komunit v Austrálii až do dnešní doby. 
 
Malá část muslimů byla rovněž rekrutována z Nizozemských a Britských kolonií v Jihovýchodní Asii na práci jako lovci perel v 19. a 20. století. Australská první mešita byla postavena v severní části Austrálie v Marree v roce 1861. První velká mešita byla postavena v Adelaide v 1890 a jiná rozlehlá mešita byla postavena v Broken Hill (New South Wales) v roce 1891.
 
Muslimská komunita v dnešní moderní Austrálii se značně navýšila po konci druhé světové války. Mezi roky 1947 a 1971, Muslimská populace se navýšila z počtu 2704 do 22 311. Důvod pro tento nárůst byl hlavně poválečný ekonomický rozkvět, který vytvořil nové pracovní příležitosti. Mnoho Evropských Muslimů, hlavně Turků, se chopilo těchto pracovních příležitostí, aby našli nový život a domov v Austrálii. V roce 2006 při sčítání lidu, bylo v Austrálii 23 126 v Turecku narozených Muslimů.
 
Bosenští a Kosovští přistěhovalci, kteří přijeli do Austrálie v šedesátých letech 20. století, přispěli značně do Moderní Austrálie v jejich roli při konstrukci Hydro-elektrického projektu v Snowy Mointains[2]. Libanonští přistěhovalci, kde mnozí z nich byli muslimové, rovněž začali přijíždět ve větším počtu po rozpuknutí občanské války v Libanonu v roce 1975. Podle sčítání lidu v roce 2006, bylo v Austrálii 7542 muslimských Australanů narozených v Bosně a Hercegovině a 30 287 narozených v Libanonu.
 
Muslimští Australané jsou velmi rozmanitá skupina. Při sčítání lidu v roce 2006, bylo zaznamenáno více než 340 000 muslimů v Austrálii, z čehož 128 904 byli muslimové narození v Austrálii. Mimo přistěhovalců z Libanonu a Turecka, tvoří další hlavní část Afgánci (15 965), Pákistánci (13 821), Bangladéšané (13 361), Iráčané (10 039) a
Indonézané (8 656).
 
V posledních třech desetiletí, mnozí muslimové migrovali do Austrálie v rámci uprchlických nebo humanitárních programů a z Afrických států jako Somálsko a Súdán. Australské muslimské komunity jsou dnes hlavně koncentrovány v Sydney a Melbourne. Od 1970, Muslimské komunity postavili mnohé mešity a Islámské školy a značně přispěli do multikulturního složení Australské společnosti.
 
Procentuální zastoupení náboženských skupin v Austrálii v roce 2006 činili katolíci 25,8%, anglikáni 18,7%, přívrženci spadající do kategorie Uniting Church 5,7%, presbyteriáni a reformisté 3%, východní ortodoxní 2,7%, jiní křesťané 7,9%, buddhisti 2,1%, muslimové 1,7%, jiní 2,4%, nespecifikovaný 11,3% a ateisti 18,7%
(Zdroj: Americká Ústřední Zpravodajská Služba (CIA), https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html)

 

Islám je považován za nejrychleji se rozrůstající náboženství na světě a i mnozí Australané přijímají Islám jako své náboženství. Tyto webové stránky jsou zaměřeny na sociální a duchovní pomoc novým muslimům v Austrálii a rovněž poskytující informace o Islámu pro ne-muslimy. Podobné spolky byly vytvořeny hlavně z důvodu potřeby poskytnout novým konvertitům opravdové vzdělání o Islámu a provázet je na jejich nové duchovní cestě.
 
Další informace:
Australská federace Islámských komunit
 
Australské Ministerstvo Imigrace a Občanství
 
 
Australský Spolek Nových Muslimů (Sydney)
 
Australsko-Islámský Spolek (Perth)
 
Zdroj: Australské Ministerstvo Zahraničí a Obchodu, http://www.dfat.gov.au/facts/muslims_in_australia.html
 
Autor: Davut Loukotka


[1] Oblast okolo nynějšího města Macassar v Indonésii
[2] Snowy Mountains Hydro-Electricity Scheme – je největší energetický project v Austrálii a jeden z největších a nejkomplexnějších hydroelektrických projektů na světě.