Muslimská diaspora v evropě

Logo XXL

Během 19. a 20.stol. kolonizovaly západoevropské země velkou část islámského světa. Poté, co získaly tyto jejich kolonie samostatnost, mnoho jejich obyvatel odešlo za lepším životem na území bývalých koloniálních velmocí, neboť stará ekonomická a politická pouta na ně ještě existovala (a existují dodnes).

Během 19. a 20.stol. kolonizovaly západoevropské země velkou část islámského světa. Poté, co získaly tyto jejich kolonie samostatnost, mnoho jejich obyvatel odešlo za lepším životem na území bývalých koloniálních velmocí, neboť stará ekonomická a politická pouta na ně ještě existovala (a existují dodnes).

Tito přistěhovalci byli většinou chudí a nevzdělaní, ve svých nových domovech zastávali málo kvalifikovanou práci. Později k nim přibyly i jejich rodiny. Jejich potomci se nevrátili do zemí svého původu, ale zůstali na Západě. Díky nízkému životnímu standardu, nezaměstnanosti, nevzdělanosti, izolaci a špatným sociálním podmínkám se tyto komunity často potýkají s těžkými problémy. Na vzniku těchto problémů se podílí stejnou měrou jak většinová společnost tak i sami tito přistěhovalci.

Přes všechna tato negativa existuje i celá řada pozitivních příkladů přínosu a obohacení domácí společnosti o imigranty, jako je množství arabských, tureckých, pákistánských aj. inženýrů, lékařů, učitelů, podnikatelů. Z řad samotných imigrantů vzešli i aktivisté, snažící se vzniklé problémy řešit.

Následuje výčet zemí západní Evropy, které mají významné muslimské imigrantské menšiny:

– Belgie. 4% muslimů, především ze severní Afriky a Albánie

– Dánsko. 5% muslimů, zejména z Maroka, Turecka, Pákistánu, z Balkánu a Somálska

– Francie. Asi 8% populace jsou muslimští imigranti z bývalých kolonií v severní a subsaharské Africe.

– Itálie. 1,4% obyvatel muslimové z Albánie, Středního Východu, jižní Asie a severní Afriky.

– Německo. 3,6% obyvatel muslimského vyznání. Nejčastější oblasti původu Turecko a Balkán

– Nizozemí. 5,8% muslimů, hlavně Indonésané, Pákistánci, Somálci, Turci a Maročané.

– Rakousko. 4,1% populace jsou muslimové především z Turecka, severní Afriky a Balkánu

– Španělsko. 2,3% obyvatel jsou muslimové především z nedalekého Maroka.

– Švédsko. 3% muslimů, většinou tureckého, iráckého, íránského, bosenského, nebo syrsko-libanonského původu

– Švýcarsko. Žije zde 4,2% imigrantů z muslimských zemí na Balkáně a z Turecka

– Velká Británie. 2,8%, především z jižní Asie, Iráku, Íránu, Afghánistánu a Somálska.