Pravda o antisemitizmu mezi muslimy

Ve svém Ověření níže zmiňované diplomové práce muslimské autorky Kateřiny Gamal Richterové ohledně tematiky antisemitizmu ve většinově muslimských společnostech Blízkého Východu a v muslimské komunitě ČR poukazuje Adam Šlerka, autor tohoto vyvrácení, na četné logické nepřesnosti a badatelská selhání. Zároveň autorku práce vyzývá k odpovědi.

Diplomová práce “Původ moderního antisemitismu mezi muslimy a antisemitismus mezi muslimy v České republice” od Kateřiny Gamal Richterové vyvozuje závěry, které negativně zobecňují muslimy v ČR i ve světě jako antisemity. Závěry jsou zároveň postavené na faktických nepřesnostech, polopravdách i lžích. Kdyby autorka byla obyčejný vysokoškolský student, asi by mělo pramálo smyslu veřejně na tuto práci reagovat.

Autorka je však známou osobností, které dopřává sluchu nejen laická veřejnost. Dostává se jí podpory i od akademické obce, kupříkladu skrze její vystoupení na představení překladu “Knihy náboženských a filosofických sekt a škol” pořízeného arabistou a islamologem Bronislavem Ostřanským. Dále je skrze své členství v neziskové organizaci Hate Free Culture podporována částečně i státem. Její názory, kterými se netají na sociálních sítích, jsou v této práci strukturovaně podány a jsou veřejně dostupné. Toto vše jsou důvody sepsání ověření diplomové práce této autorky.

Ověření se zaměří na faktickou a logickou správnost nejvíce problematických tvrzení diplomové práce a na její zacházení s islámskými veroucnymi dogmaty. Autor ověření sám dobře osobně nezná autorku diplomové práce, tudíž nemá a ani nemůže mít proti ní nic osobního. Toto ověření je reakcí pouze na závěry diplomové práce a jejich podpěry, které negativně generalizují, uráží a dehonestují muslimy a sugerují potřebu jejich “napravení” Evropanem.