Vysvětlení verše "Nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý"

Logo XXL

Alláh سبحانه و تعالى pravil v Koránu:

وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ

Poslouchejte Boha a posla Jeho a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý! Buďte trpěliví … (Anfál: 46)

Alláh سبحانه و تعالى pravil v Koránu:

وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ

Poslouchejte Boha a posla Jeho a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý! Buďte trpěliví … (Anfál: 46)

Imám Ibn Kesír رحمه الله تعالى praví:

Alláh سبحانه و تعالى zde přikazuje muslimům, aby byli pokorní Alláhu سبحانه و تعالى a Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم ve všem, aby se mezi sebou nedohadovali, protože pokud přijdou o svou jednotu, může se to stát důvodem jejich neúspěchu a porážky. Mohou přijít o svou jednotu a údernou sílu, kterou disponovali předtím. Co se chrabrosti a vykonávání toho, co Alláh a Posel Jeho nařídili, týče, zde sahábové رضي الله عنهم nemají sobě rovného ani v jednom lidu či pokolení ani před nimi ani po nich. S požehnáním Alláha سبحانه و تعالى, které získali pokorností vůči Božímu Proroku صلى الله عليه و سلم ve všem, co jim bylo nařízeno, získali i tento vezdejší svět a islám byl podvižen, povýšen nad všechna ostatní náboženství, i když oni byli jen velmi málo početní. Jejich říše se rozšířila do všech světa stran za méně než třicet let. Nechť je s nimi Alláh spokojen, nechť jsou i oni spokojeni s Ním a nechť nás Alláh سبحانه و تعالى připojí k jejich skupině, věru On je Dárce Štědrý![1]

‘Abdulláh ibn Abbás رضي الله عنه doplňuje, že toto platí i ve válce, ba i v nejtěžších okamžicích bitev. [2]

Imámové al-Mahallí a as-Sujútí k tomuto verši uvádí:

Poslouchejte Alláha سبحانه و تعالى a Jeho Posla صلى الله عليه و سلم. Nedohadujte se navzájem a nestavějte se jeden proti druhému. Neochabujte, neslábněte, neznejisťujte a nestagnujte, protože pak budete zbabělí a vaše odvaha, síla a převaha budou tytam. Buďte trpěliví, protože takovým Alláh سبحانه و تعالى dává vítězství.[3]

Imám Muhammed al-Amín aš-Šankítí رحمه الله تعالى ve svém tefsíru tohoto verše uvádí:

V tomto vznešeném verši Alláh جل وعلا zakázal věřícím dohadovat se (hádat se a proti sobě pojovat) a naznačil, že toto je důvodem selhání (a porážky), díky tomuto muslimové jako celek ztrácejí na síle, Také na jiných místech zakázal nejednotnost (a rozcházení se). V podobném duchu též pravil:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا

„A přidržujte se všichni provazu Božího a nerozdělujte se” (Álu ‘Imrán: 103) [4] 

Muhammed Amín aš-Šankítí také uvádí, že formulace „aby neodvrátil se od vás vítr“ je metaforou pro „abyste neztratili sílu.[5]

___________________________________________________

[1] Viz Tefsír Ibn Kesír, komentář příslušného verše.

[2] Viz Tenwíru l-Mikbási min tefsíri Ibni ‘Abbbás, komentář příslušného verše.

[3] Viz Tefsíru l-Dželálejn, komentář příslušného verše.

[4] Viz Adwá´u l-bejján, komentář příslušného verše.

[5] Viz Ibidum.