بسم الله الرحمان الرحيم Sláva Alláhu, požehnání a mír jeho Poslu. ...

بسم الله الرحمان الرحيم Sláva Alláhu, požehnání a mír jeho Poslu. Alláh přikázal ve Své ...

بسم الله الرحمن الرحيم Všechna chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.   ...

Tímto právem je tewhídu l-ulúhíja. Slovo „ulúhíja“ je odvozenina od kořene ´-L-H, tento kořen je ...

بسم الله الرحمان الرحيم Nechť je chválen a slaven Ten, který zjevil ve Své knize: ...

بسم الله الرحمان الرحيم ...