Tímto právem je tewhídu l-ulúhíja. Slovo „ulúhíja“ je odvozenina od kořene ´-L-H, tento kořen je ...

بسم الله الرحمان الرحيم Nechť je chválen a slaven Ten, který zjevil ve Své knize: ...

بسم الله الرحمان الرحيم ...

Imám Abú Hámid al-Ghazzálí ve své stati o významech slov rozdělil slova v arabštině do ...

بسم الله الرحمان الرحيم   Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného. Chvála Bohu, Pánu světů, požehnání ...

Islámské právo definuje několik úrovní znalosti, jak náboženské, tak i světské. Následující klasifikaci[1] uvádí an-Nawawí, ...