Blahopřeji vám k nesmírnému úspěchu, k tomu, že jste se kajícně obrátili k Alláhu, neboť ...

Skutečný knihomol a milovník knih si určitě někdy v životě položil otázku, budou-li v Ráji ...

Ve starém domě šejcha Hammáda al-'Ansárího jsem byl v jeho knihovně, spolu s několika dalšími ...

Vskutku naši zbožní předkové používali slovo فقيه fakíh [1], tedy učenec, jenom pro ty lidi, ...

Cesta získávání nauky, učení se islámskému vědění a pouť studia Koránu a Sunny není lehkou ...

Věz, že nauce a poznání věcí této víry se nedokáže věnovat nikdo, kdo ji neučiní ...

'Abdulláh ibn Mubárek pravil: „Člověk zůstává hledačem nauky jen pokud neustále hledá nauku. Když se ...

Kdokoli se chce vydat cestou od zanechání hříchu k poslušnosti vůči Alláhu a následování Posla ...