Odborná skromnost zbožných předků Naši zbožní předkové se drželi pravidla vyřčeného jedním z nich: „Vědění ...

Sahábové o limitech vlastní znalosti Společníci Posla Božího صلى الله عليه وسلم., ať je s ...

Příliš přísné a kruté praktiky Ohledně příliš přísných praktik pak hovoří i následující velmi zajímavé ...

Mezi muslimy panuje dávný spor ohledně súfistů. Skutečností je, že súfizmus (arab. التصوف at-tasawwuf) coby ...

Bezpochyby největší hrozbou, které naše umma islámu čelila a čelí, je její vzdálení se od ...

Je mnoho důvodů, proč mnozí súfíjové sešli na scestí, z nichž nejdůležitějí jsou tyto: 1. ...

OTÁZKA: Co přesně znamená pojem "tasawwuf"? Je to teologický termín, nebo termín obecný, bez oborové ...