OTÁZKA: Uznáváte prý svobodu slova a náboženskou toleranci, ale zároveň tvrdíte, že každý člověk má ...

Chatíb al-Baghdádí vyprávěl, že jednou se u imáma Abú Bekra ibn 'Ajjáše setkali tři sektáři ...

Nepřizpůsobuj islám ani sobě, ani jiným Osoba, která následuje Korán, Sunnu, konsenzus muslimů a praxi ...

Očisti své srdce Vznešený Alláh v popisu Soudného dne varuje: يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا ...

OTÁZKA: Existuje tolik různých směrů islámu, tolik nepřeberných a protichůdných názorů muslimů a protimluvných odpovědí ...

Jak si naši zbožní předkové budovali svou autoritu A'meš pravil: “Naši zbožní předkové se učili ...

Autoritu si nekoupíš, ta není naprodej Falešné autority mezi následovníky předešlých písem Alláh vzpomíná a ...

Falešná autorita příliš benevolentních hledačů sporných úlev Islám je islám, takový, jak ho Alláh seslal ...