Falešná autorita příliš přísných, kteří přehánění ve víře Prvním příkladem falešných autorit, které bývají v ...

Naši zbožní předkové byli z tohoto důvodu mnohem přísnější v otázce správného chování, nežli v ...

Samouk není autorita Abú Zur'a ar-Rází pravil: “Lidem nemůže vydávat fetwy člověk, který si jen ...

Kdo někoho nasměruje k pravdě a dobrému činu, stává se průkopníkem pravdy a dobra, majícím ...

Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír poslednímu z Jeho proroků, Muhammedovi, jeho rodině, ...

Výše řečené nikterak neznamená, že se musíme izolovat od světa a být naprosto apolitičtí. Znamená ...

OTÁZKA: Má se při uzavírání sňatku recitovat al-Fátiha? Je sňatek bez odrecitování al-Fátihy během obřadu ...