Abú Burda ibn Abí Músá vypráví, že abú Músá al-Aš'arí, nechť je s ním Alláh ...

Když muslimský vojevůdce Abú Ubajda stanul před branami Jeruzaléma, místní křesťané, kteří slyšeli o spravedlivosti ...

Ibn Abí Hátim zaznamenává od Jezída ibnu l-A’samma: „Byl jistý muž v Šámu, silný, obdařený ...

Hasan al-Basrí řekl: „Kdo bude hledat z této (islámské) znalosti něco, přejíce si tím a prahnouce ...

Imám al-Džunejjid definoval čistý a správný Tewhíd jako: "Znalost rozdílů mezi Stvořitelem a stvořeními." Džundub ...

Vypráví se, že Alláh nařídil Džibrílovi, aby s vojskem andělů zničil jedno zkažené město. "Ale ...

Anas bin Málik říká: "Země každého dne deseti řekami prosí Alláha a promlouvá: "Synu Adamův, ...

Když Posel Boží صلى الله عليه و سلم začal v Mekce veřejně vyzývat lidi k ...